Facebook
Иновативно екоучилище

Във връзка с писмо на МОН с№ 9105-306/ 16.11.2023 г„ вх. № РУО1-37270/17.11.2023 г., Ви уведомявам, че ГД „Национална полиция“ – МВР, Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционен фонд (ГФ) организират информационна кампания „Безопасно на пътя с електрически скутер“, която стартира на 13.11.2023 г. Чрез предоставяне на практическа информация и съвети се цели да се повиши информираността по темата и да се стимулира отговорността сред ползвателите на този вид превозни средства, които най-често са млади хора. В кампанията се акцентира върху 10 основни правила за безопасност при управление на електрически скутер.

  • Видео „10 неща, които трябва да знаете, преди да се качите на електрически скутер“.

Публикувано е в YouTube канала на АБЗ и може да бъде видяно на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=PsMM2vRJD5E.

 - Изображение 1