Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

18 март - Световен ден на рециклирането


  Много активно се включиха учениците от 40 СУ „Луи Пастьор“ в Световния ден на рециклирането с разнообразни инициативи и дейности. В периода 17, 18 и 19 март се проведоха екоуроци, в които децата изгледаха видеа и им бяха представени презентации за разделното събиране на отпадъци с цел повторното им използване, рециклиране и за опазване на природата.

  Предизвикахме учениците от 40 СУ да мислят за начини, по които могат да рециклират и у дома, защото мисията ни е не само да образоваме и възпитаваме, но и да развиваме активна гражданска позиция за опазване на природата и създаване на по-чиста околна среда.

Световен ден на рециклирането

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3