Facebook
Иновативно екоучилище

  По случай 18 октомври - обявен от 2002 г. за световен ден за мониторинг на водата,  на учениците от 3 г клас им гостува Валентина Милушева. Тя работи в пречиствателна станция и работата й е свързана именно с пречистване на отпадъчни води. На място в класната стая тя ни показа как се извършва неутрализация на  замърсени води, които могат да бъдат кисели  (оранжеви са на цвят),  с добавянето на съответен реагент до неутрално рН на водата или алкални (лилави на цвят). Учениците наблюдаваха с интерес как става промяната на цвета на водата, проследиха утаяването и несмесването на цветовете, опитаха да я пречистят със специални филтри. Силно впечатлени, зададоха своите въпроси. Разбраха и оцениха колко е важен контролът при пречистването на водата, а също така и как всеки от нас е отговорен да опазва и подобрява състоянието на водните ресурси.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5