Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

19 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца

   Важно е родителите да знаят, че ангажиментите за здравето и бита на детето е само част от грижата за него. Нужно е да има общуване в семействотои детето спокойно да споделя, защото формите на насилие не са само физически, а и психически, сексуални, емоционални.
   Детето възпроизвежда семейния модел,в който участва,и ако у дома има насилие, то също ще насилва. Нужно е в процеса на възпитание активно да участват и семейството и училището.
 - Изображение 1