Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Актуално

 Ден на розовата фланелка 2021г. против тормоза в училище - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Ден на розовата фланелка 2021г. против тормоза в училище

В сряда, 24 февруари 2021 г. е Световният Ден на розовата фланелка 2021г. против тормоза в училище. Фланелката и цветът символизират неприемането на тормоз и насилие в училище. Тази инициатива започва през 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил ...
Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Националното състезание математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2020/2021 г.,  ще се проведе на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч. Училище-координатор на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру е 107. ОУ „Хан Крум“, ...
19 февруари: Поклон пред делото на Васил Левски  - 40 СУ "Луи Пастьор" София

19 февруари: Поклон пред делото на Васил Левски

     Днес свеждаме глава за почит пред Апостола на българската свобода - Васил Левски. Преди 148 години, на 18 февруари, 1873 г., човекът, отдал целия си живот на каузата за освобождаването на България е обесен край София, за да остане завинаги символ, морален компас и пример за ...
Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно: До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ...
ПРОУЧВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИТЕ за установяване нагласите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците - 40 СУ "Луи Пастьор" София

ПРОУЧВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИТЕ за установяване нагласите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците

Допитването е съгласно писмо № 9105-46/05.02.2021 г., вх. № РУО 1-4505/05.02.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката. Антигенният тест е бърза безболезнена манипулация с тампон в носоглътката, която дава резултат в рамките на 15.минути, ще даде отговор за скрита заболеваемост сред ...
КОНКУРС ЗА РИСУНКА/КАРТИНА НА ТЕМА   КИРИЛИЦА – МОЯ ПИСМЕНОСТ/азбука - 40 СУ "Луи Пастьор" София

КОНКУРС ЗА РИСУНКА/КАРТИНА НА ТЕМА КИРИЛИЦА – МОЯ ПИСМЕНОСТ/азбука

     През 2020 г. бяхме поканени от българското културно дружество в гр. Нови Сад - Сърбия да участваме в изложба във връзка с празниците на славянската писменост. От 40 СУ бяха изпртени снимки на рисунки, които бяха принтирани и експонирани на изложба в градската библиотека на ...
Организация на олимпиадата по БЕЛ на 03.02.2021г. от 9.00ч. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Организация на олимпиадата по БЕЛ на 03.02.2021г. от 9.00ч.

За участие в олимпиадата  родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>