Facebook
Иновативно екоучилище

Актуално

Възстановяване  присъствения учебен процес за учениците от V до ХII клас - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Възстановяване присъствения учебен процес за учениците от V до ХII клас

Уважаеми родители и ученици,     Във връзка с писмо №9105-411/02.12.2021 г. на зам.- министъра на образованието и науката, в изпълнение на Заповед № РД-01-991/2.12.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09 - 4813/3.12.2021г. на Министъра на образованието и науката ...
Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка Заповед № РД09-4755/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки. Заповед № ...
1 ноември – Ден на народните будители! Честит празник! - 40 СУ "Луи Пастьор" София

1 ноември – Ден на народните будители! Честит празник!

Честит празник! Да се преклоним пред делото на будителите! Да съхраним искрата на българското, на знанието, на вярата, на историческата памет! Искрата, която Те разпалиха в душите ни! Искрата, която ни води през вековете като ...
Оганизиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Оганизиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Рег. № РУО1-35163/20.10.2021 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА СТОЛИЧНА ОБЩИНА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката ...
График за обучение в електронна среда - 40 СУ "Луи Пастьор" София

График за обучение в електронна среда

Обучение в електронна среда- платформа Тиймс Електронен дневник: платформа Shkolo   Продължителност на учебния час в електронна среда за I – IV клас: 20 мин. I клас - Учебни занятия до обяд Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика + самоподготовка Английски език - ...
40 СУ „Луи Пастьор“ се включи в  Европейската инициатива „Дни на безопасността на ROADPOL“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

40 СУ „Луи Пастьор“ се включи в Европейската инициатива „Дни на безопасността на ROADPOL“

  Стартира Европейската инициатива „Дни на безопасността на ROADPOL“, която се провежда в периода от 16.09 -22.09.2021 г. В република България кампанията се провежда под патронажа на Бойко Рашков – министър на вътрешните работи. Целта е да се намалят до минимум  ...
Приветствие по случай първия учебен ден - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Приветствие по случай първия учебен ден

  СКЪПИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСТИ И УВАЖЕМИ РОДИТЕЛИ     Днес е най-вълнуващият ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. ...
Откриване на учебната 2021/2022 година - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Откриване на учебната 2021/2022 година

Тържествено откриване – 15.09.2021 год. от 10:00 часа за учениците от 1, 5, 8 и 12 клас.   Учениците от 1 клас да заповядат с родителите си в 9:30 часа за организиране по паралелки в училищния строй. Списъци с учениците от 5 клас ще бъдат поставени на главния вход.   За всички ...
Сътрудничество за популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Сътрудничество за популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД

Сътрудничество за популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ...