Facebook
Иновативно екоучилище

Актуално

Оганизиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Оганизиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Рег. № РУО1-35163/20.10.2021 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА СТОЛИЧНА ОБЩИНА  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката ...
График за обучение в електронна среда - 40 СУ "Луи Пастьор" София

График за обучение в електронна среда

Обучение в електронна среда- платформа Тиймс Електронен дневник: платформа Shkolo   Продължителност на учебния час в електронна среда за I – IV клас: 20 мин. I клас - Учебни занятия до обяд Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика + самоподготовка Английски език - ...
40 СУ „Луи Пастьор“ се включи в  Европейската инициатива „Дни на безопасността на ROADPOL“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

40 СУ „Луи Пастьор“ се включи в Европейската инициатива „Дни на безопасността на ROADPOL“

  Стартира Европейската инициатива „Дни на безопасността на ROADPOL“, която се провежда в периода от 16.09 -22.09.2021 г. В република България кампанията се провежда под патронажа на Бойко Рашков – министър на вътрешните работи. Целта е да се намалят до минимум  ...
Приветствие по случай първия учебен ден - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Приветствие по случай първия учебен ден

  СКЪПИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ И УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ ГОСТИ И УВАЖЕМИ РОДИТЕЛИ     Днес е най-вълнуващият ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. ...
Откриване на учебната 2021/2022 година - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Откриване на учебната 2021/2022 година

Тържествено откриване – 15.09.2021 год. от 10:00 часа за учениците от 1, 5, 8 и 12 клас.   Учениците от 1 клас да заповядат с родителите си в 9:30 часа за организиране по паралелки в училищния строй. Списъци с учениците от 5 клас ще бъдат поставени на главния вход.   За всички ...
Сътрудничество за популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Сътрудничество за популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД

Сътрудничество за популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ...
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА  ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА - 40 СУ "Луи Пастьор" София

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ...
Информация за първокласниците! - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Информация за първокласниците!

За родителите на 1 клас Уважаеми родители на първокласници,   Добре дошли в нашето училище! Уведомяваме Ви, че на 07.09.21 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща  в Актовата зала на училището при спазване на всички установени от компетентните държавни органи ...
Заповеди на министъра на образованието и науката, във връзка с организацията и дейностите за учебната 2021/2022 година - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Заповеди на министъра на образованието и науката, във връзка с организацията и дейностите за учебната 2021/2022 година

Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година(публ. 31.08.2021 г.) Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на ...
Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас

Отпускане на еднократна помощ за ученици в I и VIII клас Във връзка с писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ с № ДАЕУ-13100/05.08.2021 г., вх. № РУО 1-25867/05.08.2021 г., Ви уведомявам следното: Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на ...