Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Актуално

19 февруари: Поклон пред делото на Васил Левски  - 40 СУ "Луи Пастьор" София

19 февруари: Поклон пред делото на Васил Левски

     Днес свеждаме глава за почит пред Апостола на българската свобода - Васил Левски. Преди 148 години, на 18 февруари, 1873 г., човекът, отдал целия си живот на каузата за освобождаването на България е обесен край София, за да остане завинаги символ, морален компас и пример за ...
Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно: До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ...
ПРОУЧВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИТЕ за установяване нагласите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците - 40 СУ "Луи Пастьор" София

ПРОУЧВАНЕ СРЕД РОДИТЕЛИТЕ за установяване нагласите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците

Допитването е съгласно писмо № 9105-46/05.02.2021 г., вх. № РУО 1-4505/05.02.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката. Антигенният тест е бърза безболезнена манипулация с тампон в носоглътката, която дава резултат в рамките на 15.минути, ще даде отговор за скрита заболеваемост сред ...
Организация на олимпиадата по БЕЛ на 03.02.2021г. от 9.00ч. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Организация на олимпиадата по БЕЛ на 03.02.2021г. от 9.00ч.

За участие в олимпиадата  родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или ...
Организация на олимпиадата по математика на 16.01.2021г. от 9.00ч. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Организация на олимпиадата по математика на 16.01.2021г. от 9.00ч.

Организация на олимпиадата по математика на 16.01.2021г. от 9.00ч. За участие в олимпиадата  родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му ...
Честита Коледа и Щастлива Нова година! - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Честита Коледа и Щастлива Нова година!

Честита Коледа и Щастлива Нова година! Мили деца, Не спирайте да вярвате в доброто и да следвате мечтите си! Бъдете здрави, обичани и щастливи! Весела ваканция и светли празници! https://emmi.fun/#/card/pmbkr16azJ  Поздрав от Борис Станимиров  5г  ...
График и продължителност на учебния час в електронна среда учебна 2020/2021 година - 40 СУ "Луи Пастьор" София

График и продължителност на учебния час в електронна среда учебна 2020/2021 година

Продължителност на учебния час в електронна среда за I – IV клас: 20 мин. I клас - Учебни занятия до обяд Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика + самоподготовка Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (1 уч. час седмично) ПОНЕДЕЛНИК  -  ...