Facebook
Иновативно екоучилище

Актуално

Резултати на учениците от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до IV клас - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Резултати на учениците от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до IV клас

  Уведомявамe Ви, че резултатите от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I до IV клас са обявени на сайта на 107.ОУ „Хан Крум“ http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/. На същия сайт е обявен и график за запознаване с ...
КОНКУРС ЗА РИСУНКА/КАРТИНА НА ТЕМА   КИРИЛИЦА – МОЯ ПИСМЕНОСТ/азбука - 40 СУ "Луи Пастьор" София

КОНКУРС ЗА РИСУНКА/КАРТИНА НА ТЕМА КИРИЛИЦА – МОЯ ПИСМЕНОСТ/азбука

     През 2020 г. бяхме поканени от българското културно дружество в гр. Нови Сад - Сърбия да участваме в изложба във връзка с празниците на славянската писменост. От 40 СУ бяха изпртени снимки на рисунки, които бяха принтирани и експонирани на изложба в градската библиотека на ...
 "Международен ден на търпението"  - 40 СУ "Луи Пастьор" София

"Международен ден на търпението"

  На 25 март  40 СУ „Луи Пастьор“ отбеляза “Международния ден на търпението“ с различни  инициативи и дейности. Проведени бяха онлайн уроци,  презентации, беседи по темата. Направи се и анкета по класове за избор на най-търпелив учител и съученик; ...
 18 март - Световен ден на рециклирането  - 40 СУ "Луи Пастьор" София

18 март - Световен ден на рециклирането

18 март - Световен ден на рециклирането   Много активно се включиха учениците от 40 СУ „Луи Пастьор“ в Световния ден на рециклирането с разнообразни инициативи и дейности. В периода 17, 18 и 19 март се проведоха екоуроци, в които децата изгледаха видеа и им бяха представени ...
СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА 40 СУ „ЛУИ ПАСТЬОР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 - 40 СУ "Луи Пастьор" София

СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА 40 СУ „ЛУИ ПАСТЬОР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

  СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА 40 СУ „ЛУИ ПАСТЬОР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19   Обучение в електронна среда - платформа Tems Електронен дневник: платформа Shkolo Продължителност на учебния час в електронна среда за I – ...
Заповед № РД09-747/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно осъществяване от разстояние в електронна сред - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Заповед № РД09-747/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно осъществяване от разстояние в електронна сред

Заповед № РД09-747/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката относно осъществяване от разстояние в електронна среда на педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини и в ...
 Решения на Софийския оперативен щаб  - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Решения на Софийския оперативен щаб

   От петък, 12 март, всички ученици от 5. до 12. клас в София преминават на онлайн обучение. Преустановява се присъственото обучение във висшите училища и в центровете за извънкласни занимания. Срокът на действие на тези мерки към момента е двуседмичен – от 12 до 26 март. Това ...
Пролетното математическо състезание за ученици 4 клас - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Пролетното математическо състезание за ученици 4 клас

   Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09.00 ч. Училище-координатор за състезанието е 125. СУ. Училища-домакини са: 125. СУ, 107. ОУ, 56. СУ и НПМГ. В срок до 17.03.2021 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска ...