Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Актуално

19 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца - 40 СУ "Луи Пастьор" София

19 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца

19 ноември - Световен ден за борба с насилието над деца    Важно е родителите да знаят, че ангажиментите за здравето и бита на детето е само част от грижата за него. Нужно е да има общуване в семействотои детето спокойно да споделя, защото формите на насилие не са само физически, а и ...
Денят на самоуправлението през очите на учениците в 40 СУ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Денят на самоуправлението през очите на учениците в 40 СУ

  19. 11.2020 е ден за учениците, защото тогава се сменят ролите. Не говорим просто за игра, която цели забавление. Говорим за опит, добит с възпитателна цел. В Деня на ученическото самоуправление ученици от 40 СУ „Луи Пастьор“ заемат местата на своите ...

Решения на Временния оперативен щаб

Изх. №РУО1-31959/11.11.2020 г. ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението ...
„Моето зелено училище” - 40 СУ "Луи Пастьор" София

„Моето зелено училище”

    40 бр. широколистни дървета бяха засадени в двора на 40. СУ „Луи Пастьор“ в район „Люлин“ ...
 Областно ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"- 27.10.2020г. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Областно ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"- 27.10.2020г.

    Организирано от СД "ПБЗН" и Спортен клуб ""Огнеборец-София" в 40 СУ "Луи Пастьор" за учениците от 7 класСъстезанието има за цел : учениците да усвоят знания за адекватно и ефективно поведение при рискови за живота на хората ситуации, бедствия и аварии; да изградят гражданска ...
Честит празник на народните будители! - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Честит празник на народните будители!

Честит празник на народните будители!   Уважаеми родители, пожелавам Ви много здраве и вдъхновение! Нека в днешния 1.11.заедно с нас, учителите на Вашите деца, преживяваме празника на Духа Български и осъзнаването на Свободата, Знанието и Отговорността към поколението като общата ...

На вниманието на родителите и учениците на 40 СУ

Със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VIII – XII клас, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. Присъствени са  учебните занятия за учениците от I-VII клас, които ...
Алгоритъм на действие при установен случай на COVID в образователните институции - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Алгоритъм на действие при установен случай на COVID в образователните институции

  АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ   ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ВЕДНАГА ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПРИ СЪОБЩЕН СЛУЧАЙ НА УЧЕНИК/ДЕТЕ С COVID-19 СА:   Ученикът/детето с положителен резултат за COVID-19 незабавно се освобождава и ...