Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Актуално

График за раздаване на продуктите от НП „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за учениците от начален етап - 40 СУ "Луи Пастьор" София

График за раздаване на продуктите от НП „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за учениците от начален етап

График за раздаване на продуктите от НП „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за учениците от начален етап   Уважаеми родители, Продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. ще се раздава на 28 април(вторник) при стриктно ...
Кампания за прием на документи за първи клас - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Кампания за прием на документи за първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище, без да е ...
Национална спортна академия „Васил Левски"  - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Национална спортна академия „Васил Левски"

ДО ДИРЕКТОРА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС НА 40 СУ “ЛУИ ПАСТЬОР“ ГР. СОФИЯ                УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТАНОВА,    СКЪПИ УЧЕНИЦИ И ...
Дистанционно  обучение в 40 СУ „Луи Пастьор“   - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Дистанционно обучение в 40 СУ „Луи Пастьор“

Уважаеми родители и ученици, Дистанционното обучение в 40 СУ „Луи Пастьор“ от 01.04.2020 г. ще се извършва в „Microsoft Teams“ - Office 365, Школо. Там ще се  преподават аудио и видео уроци. Богатият набор от инструменти ще улесни възприемането на учебния материал от ...
Удължаване срокът на въведените противоепидемични мерки - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Удължаване срокът на въведените противоепидемични мерки

Уважаеми ученици и родители, Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 7317/27.03.2020 г. в РУО София - град от Столична регионална здравна инспекция, Ви уведомяваме, че със заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. министърът на здравеопазването удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 ...
правила за безопасно ползване на Интернет - 40 СУ "Луи Пастьор" София

правила за безопасно ползване на Интернет

Комисия за защита на личните данни, Актуални въпроси от обществен интерес   Твоите лични данни и интернет – съвети за деца Докато работиш в интернет, Не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите си или училището, в ...
В помощ на учениците - достъп до електронните ресурси на издателствата - 40 СУ "Луи Пастьор" София

В помощ на учениците - достъп до електронните ресурси на издателствата

Уважаеми учители и родители, във връзка с разпространяващата се грипна епидемия, очакваните извънредни принудителни ваканции и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение Ви предоставяме достъп до електронните ресурси на ...

Организация на обучението

Уважаеми родители, скъпи ученици! От 16 март 2020 година в 40 СУ “Луи Пастьор” стартира дистанционно обучение, поради извънредното положение, обявено в страната. Всички ученици от начален етап на обучение ще работят по индивидуално създаден план от класните ръководители, който е ...