Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Актуално

Пропускателен режим на учениците от 16. 09. 2020 г.: - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Пропускателен режим на учениците от 16. 09. 2020 г.:

Пропускателен режим на учениците от 16. 09. 2020 г.:   I  клас Служебен вход II клас Вход за ПГ III клас Служебен вход IV клас Вход за ПГ V клас Главен вход VI клас Главен вход VII ...
Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ „Готови ли сме за учебната година?“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ „Готови ли сме за учебната година?“

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ „Готови ли сме за учебната ...

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА В 40 СУ “ЛУИ ПАСТЬОР“

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА В 40 СУ “ЛУИ ПАСТЬОР“ На основание чл. 7 и чл. 8 от „Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети ...

Еднократна помощ от 250 лв. за осмокласниците за учебната 2020/21 г

Във връзка с Постановление № 155/21.07.2020 г.  на МС за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година семействата, ...
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА 8 КЛАС - 0 бр. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА 8 КЛАС - 0 бр.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА 8 КЛАС - 0 ...
Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

  Прием в VIII клас - първи етап на класиране УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  РУО – София-град напомня: Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и ...