Facebook
Иновативно екоучилище

Актуално

 Световен ден на околната среда - 5 юни - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Световен ден на околната среда - 5 юни

Всяка година на 5 юни се отбелязва Световния ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата. От отбелязването му , за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития - от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията ...
График за допълнително обучение - 40 СУ "Луи Пастьор" София

График за допълнително обучение

     На основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 21 МАЙ 2020 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г. и бр. 101 от 2019 г.), чл. ...
Да отпразнуваме онлайн 24 май с талантите на 40 СУ „Луи Пастьор“ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Да отпразнуваме онлайн 24 май с талантите на 40 СУ „Луи Пастьор“

     Да отпразнуваме онлайн 24 май с талантите на 40 СУ „Луи Пастьор“   За най-хубавия празник в българския календар - 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, ученици, учители и родители от 40 СУ „Луи Пастьор“ се ...
Нови Правила за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Нови Правила за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ

Във връзка с необходимостта от прилагане на превантивни мерки с цел предотвратяване на разпространението на COVID-19 при организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити, са направени изменения в Заповед № РД 09 – 3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката за ...
Дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 година - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 година

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г.на МОН) започва. За Ваше улеснение ...
Поздрав за 24 май от учениците на 40 СУ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Поздрав за 24 май от учениците на 40 СУ

  24 май – денят, в който отдаваме своето уважение и благодарност към светите братя Кирил и Методий.Благодарение на тях имаме уникален и благозвучен език, на който казваме най-скъпите думи, пожелания и изречения, които осмислят и променят живота ни.Нека празнуваме деня на славянската ...

Декларация за съгласие за изучаваните ИУЧ и ДЧФК и ПИГ

   Скъпи родители, с цел организирането на учебния процес за другата учебна година е необходимо да попълните декларация за съгласие за изучаваните ИУЧ и ДЧФК, както и да заявите желание детето ви да бъде включено в група ПИГ (занималня). При възможност на училището и сформиране на групи ...
Честит празник Люлин! - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Честит празник Люлин!

Здраве, късмет и сполука за всички от район Люлин! ...