Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Актуално

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА В 40 СУ “ЛУИ ПАСТЬОР“

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА В 40 СУ “ЛУИ ПАСТЬОР“ На основание чл. 7 и чл. 8 от „Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община“, приети ...

Еднократна помощ от 250 лв. за осмокласниците за учебната 2020/21 г

Във връзка с Постановление № 155/21.07.2020 г.  на МС за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година семействата, ...
СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА 8 КЛАС - 0 бр. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА 8 КЛАС - 0 бр.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА 8 КЛАС - 0 ...
Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

  Прием в VIII клас - първи етап на класиране УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  РУО – София-град напомня: Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и ...

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ ЮЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7- 12 КЛАС

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!   ПРИСЪСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ Ученици, които са останали без оформена срочна и годишна оценка или с оценка Слаб (2) по учебен предмет, е необходимо да посещават допълни часове за консултации, преди да се явят на изпит. Консултациите ще бъдат присъствени и започват от 01.07.2020 ...
За седмокласниците!!! - 40 СУ "Луи Пастьор" София

За седмокласниците!!!

Указания за Национално външно оценяване ...
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА 1 КЛАС - 0 бр. - 40 СУ "Луи Пастьор" София

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА 1 КЛАС - 0 бр.

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА 1 КЛАС - 0 бр.    Списъци с приети  ученици на 1 ...
 Световен ден на околната среда - 5 юни - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Световен ден на околната среда - 5 юни

Всяка година на 5 юни се отбелязва Световния ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата. От отбелязването му , за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития - от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията ...
График за допълнително обучение - 40 СУ "Луи Пастьор" София

График за допълнително обучение

     На основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 21 МАЙ 2020 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г. и бр. 101 от 2019 г.), чл. ...
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>