Facebook
Иновативно екоучилище

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 40 СУ „ ЛУИ ПАСТЬОР“ ЩЕ БЪДЕ  ФИНАНСИРАНО ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище. Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Модул 1. Изкуства-I. Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата

  1. Група за български народни танци, ръководител Росица Златанова-специалист от училището, дългогодишен танцьор към формация “ТК Вангелов „ с национални и международни изяви,15 ученици

- II възрастова група – V - VII клас, момичета и момчета

  1. Театралната трупа към 40 СУ „Валери Петров„, ръководител Радка Алтаванска- специалист от училището, учител по БЕЛ, 15 ученици

- II възрастова група – V - VII клас, момичета и момчета

  1. Вокалната група за изпълнение на народни песни „Китка“, ръководител Маргарита Чорбаджийска- специалист по музика, ръководител на фолклорни група,15 ученици

- Първа възрастова група- I – IV клас, момичета и момчета

Модул 2. „СПОРТ” - Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта

  1. I отбор- Футбол

 -III възрастова група – VIII - X клас, юноши, ръководител Симеон Димитров, треньор по футбол и учител в 40 СУ,15 ученици

  1. II отбор- Футбол,

-II възрастова група V - VII клас , момчета, ръководител Станислав Христов, треньор по футбол и учител в 40 СУ, 15 ученици

  1.  III отбор-  Баскетбол,

-II възрастова група V - VII клас,  момчета, , ръководител Наташка Габова, треньор по баскетбол и учител в 40 СУ, 15 ученици

Линк към МОН: https://www.mon.bg/bg/101131

 

 - Изображение 1