Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Ръководството на 40 СУ " Луи Пастьор" изказва своята ` за обновяването на баскетболните табла в двора на училището.
 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3