Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Честит празник на народните будители!
 
Уважаеми родители, пожелавам Ви много здраве и вдъхновение! Нека в днешния 1.11.заедно с нас, учителите на Вашите деца, преживяваме празника на Духа Български и осъзнаването на Свободата, Знанието и Отговорността към поколението като общата сила, която ни движи напред! Бъдете  честити!
 
Предоставям Ви информация за епидемиологията обстановка в нашето училище 40 СУ към 30.10.2020 г. - общо трима ученици под карантина в прогимназиален етап /учениците са с отрицателни тестове/. На 03.11. учебните занятияза учениците от 8-12 клас ще продължат в режим на  обучение от разстояние, според заповедите на Министрите на здравеопазването и на образованието инауката и утвърдения ред. За всички деца от 1-7 клас продължавамеприсъствено обучение в училищната сграда. Моля да не спирате да подкрепяте децата си за спазване на противоепидемичните мерки в училище.
 
Досега те се справят много добре и с разбиране към сложната ситуация.
 - Изображение 1