Facebook
Иновативно екоучилище

МАТУРИ 2024

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

 

 СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

 

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

 

Български език и литература  -  22 август 2024 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ                               -  23 август 2024 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика     - в периода 26 август - 30  август 2024 г.

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

26.06 – 11 .07.2024 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате

до 21.08.2024 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

 

 - Изображение 1