Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

  Всички длъжности в училище се поемат от ученици. Те влизат в роли – на преподаватели, на управленци, на помощен персонал. В рамките на инициативата те организират учебния процес, решават проблеми, свързани с учебно-възпитателните и административни дейности.

  В коридорите дежурят привлекателни „учителки”, усмихнати, но строги, те следят за дисциплината и никой не им противоречи.

  Звънецът бие за влизане в час и по коридорите тръгват усмихнати „колеги”, влизат в класните стаи, застават пред черната дъска и часът започва. Сигурно преподаването е интересно, защото всички слушат внимателно.

  В някои от часовете влизат на посещение „помощник-директорите” и крехката възраст изобщо не пречи на авторитета им – даже напротив.

  Усмихнато медицинско лице влиза в лекарския кабинет и всички искат да са болни.

  В кабинета на директора се разпорежда млад управленец.

А денят е просто прекрасен - Ден на ученическото самоуправление!

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6 - Изображение 7 - Изображение 8 - Изображение 9