Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Денят на самоуправлението през очите на учениците в 40 СУ

 
19. 11.2020 е ден за учениците, защото тогава се сменят ролите. Не говорим просто за игра, която цели забавление. Говорим за опит, добит с възпитателна цел.
В Деня на ученическото самоуправление ученици от 40 СУ „Луи Пастьор“ заемат местата на своите ръководители. Младежите се превъплъщават в ролята на учители, педагогически съветник, логопед, библиотекар, ресурсен учител, директор и заместник-директори. Всички ние сме били ученици, но не всеки е имал възможност да усети атмосферата на тази инициатива. Основната идея е да се даде възможност младежите сами да организират учебния процес в училище и да бъдат част от управлението, което дава шанс за опознаване на учебно-възпитателните и административни дейности.
Денят на самоуправлението през очите на учениците в 40 СУ - Изображение 1Денят на самоуправлението през очите на учениците в 40 СУ - Изображение 2