Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4-ТИ КЛАС ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Р. ТЕНЖОВА ИЗРАБОТИХА ПРОЕКТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ЕКОЛОГИЧНА ТЕМА:

"GO GREEN"

ТЕ ПОСОЧИХА ОСНОВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДАДОХА ЦЕННИ СЪВЕТИ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА. ПОДЧЕРТАХА КОЛКО Е ВАЖНА РОЛЯТА НА РЕЦИКЛИРАНЕТО!

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3