Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Продължителност на учебния час в електронна среда за I – IV клас: 20 мин.

I клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика + самоподготовка

Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (1 уч. час седмично)

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

 

I клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО  : ОС, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

Забележка:1а,1г и 1д-  фиксиран час по ТП- преподавател  Ирена Николова, водят се сутрин

* !!! Подробна информация за учебната програма по предмети всеки ученик ще получи индивидуално от класния си ръководител!!!

 

II клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика + самоподготовка

ИТ и Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ -2 уч. ч. и ИТ-1ч.

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

 

II клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : ОС, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

 

Забележка: ИТ се водят от преподаватели сутрин( Еленка Запрянова- 2а,2б,2в и Марин Попов- 2г,2д)- фиксиран час!

* !!! Подробна информация за учебната програма по предмети всеки ученик ще получи индивидуално от класния си ръководител!!!

 

III клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика, КМ + самоподготовка

ИТ и Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ-3 уч. ч. и ИТ-1 ч.

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

6 час

11:40ч. – 12:00ч.

 

III клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : ЧО, ЧП, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

Забележка: ИТ се води сутрин от преподавател( Янко Янков)- фиксиран час

* !!! Подробна информация за учебната програма по предмети всеки ученик ще получи индивидуално от класния си ръководител!!!

 

 

IV клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика, КМ + самоподготовка

Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (3 уч. часa седмично)

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

6 час

11:40ч. – 12:00ч.

 

 IV клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : ЧО, ЧП, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка или преподавател по предмет.

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

Забележка: Фиксирани часове сутрин при

- 4г и 4д по ТП- преподавател Ирена Николова

-4г и 4д по ЧП- преподавател Борка Младенова

 * !!! Подробна информация за учебната програма по предмети всеки ученик ще получи индивидуално от класния си ръководител!!!

 

V- VII клас - Учебни занятия до обяд

 Продължителност на учебния час в електронна среда: 30 мин.

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:00. - 8:30ч.

2 час

8.50ч. - 9:20ч.

3 час

9:50ч. – 10:20ч.

4 час

10:40ч. – 11:10ч.

5 час

11:30ч. – 12:00ч.

6 час

12:20ч. – 12:50ч.

7час

               13.10ч. – 13.40ч.

 

 

VIII- XII клас - Учебни занятия до обяд

 Продължителност на учебния час в електронна среда: 40 мин.

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:00. - 8:40ч.

2 час

8.50ч. - 9:30ч.

3 час

9:50ч. – 10:30ч.

4 час

10:40ч. – 11:20ч.

5 час

11:30ч. – 12:10ч.

6 час

12:20ч. – 13:00ч.

7час

               13.10ч. – 13.50ч.

 * !!! Подробна информация за учебната програма по предмети всеки ученик ще получи индивидуално от класния си ръководител!!!

 

 - Изображение 1