Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Обучение в електронна среда- платформа Tems

Електронен дневник: платформа Shkolo

 

Продължителност на учебния час в електронна среда за I – IV клас: 20 мин.

I клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика + самоподготовка

Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (1 уч. час седмично)

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

 

 I клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : Родинознание, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

 

 

 

 

II клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика + самоподготовка

Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (2 уч. часa седмично)

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

 

 II клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : ОС, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

                      

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

 

 

 

 

III клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика, КМ + самоподготовка

Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (3 уч. часa седмично)

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

6 час

11:40ч. – 12:00ч.

 

 III клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : ЧО, ЧП, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

                      

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

 

 

 

 

 

IV клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика, КМ + самоподготовка

Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (3 уч. часa седмично)

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

6 час

11:40ч. – 12:00ч.

 

IV клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : ЧО, ЧП, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

           

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

* !!! Подробна информация за учебната програма по предмети всеки ученик ще получи индивидуално от класния си ръководител !!!

 

 

 

 

V- VII клас - Учебни занятия до обяд

 Продължителност на учебния час в електронна среда: 30 мин.

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:00. - 8:30ч.

2 час

8.50ч. - 9:20ч.

3 час

9:50ч. – 10:20ч.

4 час

10:40ч. – 11:10ч.

5 час

11:30ч. – 12:00ч.

6 час

12:20ч. – 12:50ч.

7час

13.10ч. – 13.40ч.

 

 

* !!! Подробна информация за учебната програма по предмети всеки ученик ще получи индивидуално от класния си ръководител !!!

 

 

 

 

VIII- XII клас - Учебни занятия до обяд

 Продължителност на учебния час в електронна среда: 40 мин.

 

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

                              1 час

8:00. - 8:40ч.

                              2 час

8.50ч. - 9:30ч.

                              3 час

9:50ч. – 10:30ч.

                              4 час

10:40ч. – 11:20ч.

                               5 час

11:30ч. – 12:10ч.

                               6 час

12:20ч. – 13:00ч.

                               7час

               13.10ч. – 13.50ч.

 

 

 

* !!! Подробна информация за учебната програма по предмети всеки ученик ще получи индивидуално от класния си ръководител !!!

 

 - Изображение 1