Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Националното състезание математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2020/2021 г.,  ще се проведе на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч.

Училище-координатор на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру е 107. ОУ „Хан Крум“, район Лозенец, ул.„Димитър Димов“ № 13.

Състезанието включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език, VII-VIII клас на френски език, IX-X клас и XI-XII клас на френски език, до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X- XII клас за ученици със СОП.

В срок до 05.03.2021 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подават заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията сеподават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код.

 Националното състезание математическо състезание „Европейско кенгуру“ се провежда във всяко училище, в което има желаещи ученици да участват в състезанието. Учениците, които желаят да участват в състезанието следва да заемат определените им места на 18.03.2021 г. не по-късно от 11.45 ч.

 

 

 

 - Изображение 1

Прикачени документи

1. Декларация
2. Регламент