Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

От 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г. класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи.

Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези места ще бъдат обявени като свободни за трети етап на 23.07.2021 г.

Успех на всички ученици!

 - Изображение 1