Facebook
Иновативно екоучилище

Уважаеми родители, представяме Ви класните ръководители на първи клас за учебната 2022/2023 год.

 

Iа клас – г-жа Ваня Симова

Iб клас – г-жа Елисавета Васова

Iв клас – г-жа Димитрина Стоева

Iг клас – г-жа Илона Суличка

Iд клас – г-жа Красимира Спартянова

 - Изображение 1