Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

На 23.10.2020ч. в 9. 20ч. ще се проведе учебна евакуация, съгласно План за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации на 40 СУ "Луи Пастьор".