Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от VIII – XII клас, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.
Присъствени са  учебните занятия за учениците от I-VII клас, които са в съответствие с Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 на МОН.

Бъдете здрави!