Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка

  1. Заповед № РД09-4755/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки.
  2. Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.

 

 - Изображение 1