Facebook
Иновативно екоучилище

Областният кръг на олимпиадата по математика

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05 февруари 2020 г. (сряда) от 09.00 ч.

Изх. № РУО1-2559/ 30.01.2020 г.

 

ВАЖНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със заповед № РД 09-227/ 29.01.2020 г. на министъра н образованието и науката за изменение на заповед РД 09-2149/ 27.08.2019 г., изменена със заповеди № РД 09-67/ 16.01.2020 г. и № РД 09-159/27.01.2020 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 г. областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05 февруари 2020 г. (сряда) от 09.00 ч.

Разпределението на учениците и квесторите в училищата домакини не се променя.

 

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на учениците и квесторите от повереното Ви училище за промяната на датата за провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика от 01.02.2020 г. на 05.02.2020 г.

 

Приложение: заповед № РД 09-227/ 29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Областният кръг на олимпиадата по математика - Изображение 1