Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Тържествено откриване – 15.09.2021 год. от 10:00 часа за учениците от 1, 5, 8 и 12 клас.

 

Учениците от 1 клас да заповядат с родителите си в 9:30 часа за организиране по паралелки в училищния строй.

Списъци с учениците от 5 клас ще бъдат поставени на главния вход.

 

За всички останали ученици откриването на учебната година ще се проведе в класните стаи по следния график:

 

2 клас – 9:30 ч. – Служебен вход

 

3 и 4 клас – 9:30 ч. – Вход ПГ

 

6, 7, 9, 10 и 11 клас – 9:00 ч. – Главен вход

 

Напускане на сградата на училището през Служебен вход и Вход ПГ.

 

На 23.09.2021 г. от 18:00 часа ще се проведе организационна родителска среща за класовете от 1 до 4 клас

и  от 18:30 часа  за  класовете от 5 до 12 клас.

 

 - Изображение 1