Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Начало на новата учебна година

Мили ученици, уважаеми родители, скъпи колеги!

Тържественото откриване на учебната 2023/24 година ще се състои на 15 септември 2023 г. от 09:00 часа в двора на 40 СУ “Луи Пастьор”

  гр. София, жк. Люлин 9 ул. Иван Бойчев№17

клас

Класен ръководител

Класна стая

 

Г-жа Дерлипанска

101

Г-жа Александрова

102

Г-жа  Дакова

103

Г-жа  Миладинова

104

Г-жа  Михайлова

105

Г-жа  Симова

106

Г-жа  Васова

107

Г-жа  Стоева

108

Г-жа  Суличка

109

Г-жа  Спартянова

110

Г-жа  Георгиева

206

Г-жа  Терзиева

207

Г-жа  Григорова

208

Г-жа  Станкова

209

Г-жа  Митинска

210

Г-жа  Янкова

201

Г-жа  Видева

202

Г-жа  Златанова

203

Г-жа  Тонина

204

Г-жа  Доцинска

205

Г-н Христов

301

Г-жа Стоева

306

Г-жа  Маринова

309

Г-н Николов

311

Г-жа Василева

302

Г-жа Катришка

303

Г-жа Цонева

304

Г-жа Филипова

305

Г-жа Павлова

401

Г-жа Попова

402

Г-жа Алтаванска

406

Г-жа Габова

409

Г-жа Райкова

410

Г-жа Кьокарова

411

Г-жа Владкова

404

Г-жа Момчилова

405

10

Г-жа Батаклиева

403

11

Г-жа Атанасова

310

12

Г-жа Караилиева

407

 

Пожелаваме здрава и успешна учебна година на всички!

 - Изображение 1