Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНА И ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 5 ДО 12 КЛАС – СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ  2021Г.

 

ДАТА

ПРЕДМЕТ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

ФИЛОСОФИЯ

01.09.2021

09.00ч

14,00Ч.

МАТЕМАТИКА

ЗП

ЗИП

02.09.2021

09.00ч

14.00ч.

ХИМИЯ И ООС

ЧП

03.09.2021

09.00ч

 

АЕ УСТЕН/ПИСМЕН

ЗП

ИУЧ

07.09.2021

09.00ч

14.00ч.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

 

РЕ

 08.09.2021

09.00ч

14.00ч.

БИОЛОГИЯ

 

ФИЗИКА

 09.09.2021

09.00ч

14.00ч.

БЕЛ ЗП

 

БЕЛ ИУЧ

10.09.2021

09.00ч

14.00ч.

ИТ

ЗП

ИУЧ

13.09.2021

09.00ч

14.00ч.

ИНФОРМАТИКА

14.09.2021

09.00ч

 

 

 - Изображение 1