Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Честит празник!

Да се преклоним пред делото на будителите! Да съхраним искрата на българското, на знанието, на вярата, на историческата памет! Искрата, която Те разпалиха в душите ни! Искрата, която ни води през вековете като народ!

 - Изображение 1