Facebook
Иновативно екоучилище

ПРИЕМ СЛЕД  7 КЛАС

Дейностипо приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас 2022/2023

Заповед №РД09-1808/31. 08. 2021 за определяне на дати за провеждане на НВО в 4клас, 7 клас, 10 клас през учебната 2021/2022 и на графици на дейности

 • 2 паралелки по 26 ученика – без квоти

 

ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ:

 

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

с английски език

  

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Професия Компютърен график, специалност Компютърна графика, професионално направление Аудио-визуални изкуства и техники: производство на медийни продукти

Езици:

 • английски език - интензивно, първи чужд език;
 • руски език - втори чужд език.

Езици:

 • английски език - разширено, първи чужд език;
 • руски език - втори чужд език.

Профилиращи предмети:

 • информационни технологии;
 • информатика;
 • английски език.

Професионалната подготовка по:

История на изкуството, Компютърна графика и мултимедия, Графичен дизайн и реклама, Графични техники и офрмление на печатни издания, Изобразителни студия, История на древното и съвременното изкуство, Композиция, Живопис, Визуални изкуства и други.

Балообразуващи оценки:

 • удвоената оценка от изпита по БЕЛ /НВО/;
 • удвоената оценка от изпита по математика/НВО/;
 • оценка от свидетелството за 7клас по чужд език;
 • оценка от свидетелството за 7клас по информационни технологии.

Балообразуващи оценки:

 • удвоената оценка от изпита по БЕЛ /НВО/;
 • удвоената оценка от изпита по математика/НВО/;
 • оценка от свидетелството за 7клас по чужд език;
 • оценка от свидетелството за 7клас по информационни технологии.

  

 - Изображение 1