Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

   Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09.00 ч. Училище-координатор за състезанието е 125. СУ. Училища-домакини са: 125. СУ, 107. ОУ, 56. СУ и НПМГ. В срок до 17.03.2021 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от 40 СУ, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място)

 - Изображение 1