Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Допитването е съгласно писмо № 9105-46/05.02.2021 г., вх. № РУО 1-4505/05.02.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката. Антигенният тест е бърза безболезнена манипулация с тампон в носоглътката, която дава резултат в рамките на 15.минути, ще даде отговор за скрита заболеваемост сред учениците за Ковид-19, като изследванията ще бъдат организирани от Министерство на здравеопазването.

Анкета

 - Изображение 1