Facebook
Иновативно екоучилище

Браво на нашите четвъртокласници! Ето резултатите от НВО, които са повод за гордост и радост!
 
Средният успех по БЕЛ е  80,23 т., което е над средния на регионално ниво -( 78,77) и над средния на национално ниво - ( 70,46).
Може да бъде изображение с текст, който гласи област населено място справка софия-град гр.софия ултати на чениците училище литература чилище
По математика средният резултат е 70,59 т. - на регионално ниво 67,56, а на национално ниво - 57,33.
Може да бъде изображение с текст, който гласи област населено място справка софия-град средните езултати гр.софия училище чениците изготвил: 2212040 кодп неиспуо 2212040 среден ниво дата: 06. 06 2022 20:00 70.59 точки 68.80 fou
Очакван резултат, плод на усилена работа, старание, себеотдаване и висока мотивация от преподавателите:
 
Ваня Симова, Елисавета Васова, Димитрина Стоева, Илона Суличка, Красимира Спартянова, Магдалена Димитрова, Камелия Владова, Марина Китова, Доника Доновска , гордеем се с вас!
 - Изображение 1