Facebook
Иновативно екоучилище

Агенцията за социално подпомагане няма да изисква служебни бележки от училищата за отпускане на еднократна помощ за деца от втори, трети и четвърти клас за учебната 2024/2025г.

 - Изображение 1