Facebook
Иновативно екоучилище

 

8 А клас

"Софтуерни и хардуерни науки"

Български език и литература

 

Литература       

Издателство „Анубис“

Автори: Клео Протохристова, С. Черпокова

Български език 

Издателство „Булвест 2000“

Автори: Ангел Петров, Мая Падешка

Английски език

 Focus for Bulgaria ниво А1, А2 и В1.1

Издателство „Longman

Математика

Издателство „Анубис“

Автори: Т. Витанов, Г. Кожухарова, М. Кьосева, К. Узунова

Информатика

Издателство „Изкуства“

 

Автори: Кр. Манев, Н. Манева, В. Христова

 

Информационни технологии

Издателство „Домино“

Автори: Иван Първанов, Людмил Бонев

Философия         

Издателство „Просвета“

Автори: Евелина Иванова-Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев

Музика

 Издателство „Просвета“

Автори: Лозанка Пейчева, Стeфанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

Изобразително изкуство

Издателство „Просвета плюс“

Автори: Мариана Мойнова и колектив 

Технологии и предприемачество

Издателство „Просвета“

Автори: Весела Неделчева и колектив

 

 

 

8 Б клас

“Компютърна графика” 

Български език и литература

 

Литература       

Издателство „Анубис“

Автори: Клео Протохристова, С. Черпокова

Български език 

Издателство „Булвест 2000“

Автори: Ангел Петров, Мая Падешка

Английски език  
Focus for Bulgaria ниво А1, А2 и В1.1

Издателство „Longman

Математика    

Издателство „Анубис“

Автори: Т. Витанов, Г. Кожухарова, М. Кьосева, К. Узунова

Информационни технологии

Издателство „Домино“

 

Автори: Иван Първанов, Людмил Бонев

История и цивилизация

Издателство „Булвест 2000/Клет“Автори: Андрей Пантев и колектив

География и икономика

 География и икомика за 8 клас: Първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на ЧЕ

 

Издателство „Анубис“

Автори: Антон Попов,  Екатерина Илиева

Философия         

Издателство „Просвета“Автори: Евелина Иванова-Варджийска, Силвия Цветанска, Ясен Захариев

Биология и здравно образование

Издателство „Булвест – Клет“

Автори: Вл. Овчаров, М. Христова и  колектив

Физика и астрономия

Издателство „Булвест – 2000“

Забележка: Учебникът трябва да е за
 9 клас и да съдържа 190 страници

Автори: Максим Максимов, Ивелина Димитрова

Химия и опазване на околната среда

Забележка: Учебникът трябва да е за
 9 клас и да съдържа 207 страници

Издателство „Булвест – 2000“

Автори: Свобода Бенева,  Марко Костадинов, и колектив

Музика                

 Издателство „Просвета“

Автори: Лозанка Пейчева, Стeфанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

Изобразително изкуство

Издателство „Просвета плюс“

Автори: Мариана Мойнова и колектив

Технологии и предприемачество

Издателство „Просвета“

Автори: Весела Неделчева и колектив

 

 

 

 - Изображение 1