Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Уважаеми родители и ученици,

    Във връзка с писмо №9105-411/02.12.2021 г. на зам.- министъра на образованието и науката, в изпълнение на Заповед № РД-01-991/2.12.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09 - 4813/3.12.2021г. на Министъра на образованието и науката присъственият учебен процес се възстановява за учениците от V до ХII клас, за които са внесени декларации за съгласие за изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове.

ОРЕС за периода 06. 12 -10. 12. 2021  остават 6б, 10а и 11а клас.

   За последващо включване в присъствения учебен процес е необходимо в срок до 12:00 ч. на 09.12.2021 г. да подадете през класните ръководители или на място в училище попълнена декларация за съгласие за тестване с бързи антигенни неинвазивни тестове с проба от слюнка. Учениците с налични валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела (зелен сертификат) не се тестват.

   За ученици под 14 годишна възраст е необходимо декларацията да се попълни от родителя .

   За ученици над 14 годишна възраст е необходимо декларацията да се попълни от родителя и от ученика (с изключение на ученици, навършили 18 год.).

   За всички ученици със СОП е необходимо декларацията да се попълни от родителя .

   Не е необходимо родителите/учениците, които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация!

 - Изображение 1