Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА 40 СУ „ЛУИ ПАСТЬОР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА 40 СУ „ЛУИ ПАСТЬОР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

Обучение в електронна среда - платформа Tems

Електронен дневник: платформа Shkolo

Продължителност на учебния час в електронна среда за I – IV клас: 20 мин.

I клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика + самоподготовка

Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (1 уч. час седмично)

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

 

 I клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : ОС, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

 

 II клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика + самоподготовка

Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (2 уч. часa седмично)

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

 

 II клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : ОС, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

 

III клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика, КМ + самоподготовка

Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (3 уч. часa седмично)

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

6 час

11:40ч. – 12:00ч.

 

III клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : ЧО, ЧП, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

 

IV клас - Учебни занятия до обяд

Водят се от класен ръководител : БЕЛ и Математика, КМ + самоподготовка

Английски език - фиксиран час, който се води от учител по АЕ (3 уч. часa седмично)

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:30ч. - 8:50ч.

2 час

9:05ч. - 9:25ч

3 час

9:40ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 10:50ч.

5 час

11:05ч. – 11:25ч.

6 час

11:40ч. – 12:00ч.

 

IV клас - Учебни занятия следобяд

Водят се от учител ЦДО : ЧО, ЧП, ИИ, Музика, ТП, ФВС, занимания по интереси + самоподготовка

 ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

13:30ч. - 13:50ч.

2 час

14:05ч. - 14:25ч.

3 час

14:40ч. – 15:00ч.

4 час

15:15ч. – 15:35ч.

5 час

15:50ч. – 16:10ч.

* !!! Подробна информация за учебната програма по предмети всеки ученик ще получи индивидуално от класния си ръководител !!!

 

V- XII клас - Учебни занятия до обяд

 Продължителност на учебния час в електронна среда: 30 мин.

ПОНЕДЕЛНИК  -  ПЕТЪК

1 час

8:00. - 8:30ч.

2 час

8.45ч. - 9:15ч.

3 час

9:30ч. – 10:00ч.

 

голямо  междучасие

4 час

10:30ч. – 11:00ч.

5 час

11:15ч. – 11:45ч.

6 час

12:00ч. – 12:30ч.

7час

               12.45ч. – 13.15ч.

 * !!! Подробна информация за учебната програма по предмети всеки ученик ще получи индивидуално от класния си ръководител !!!

СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ НА 40 СУ „ЛУИ ПАСТЬОР“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 - Изображение 1