Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Записването на приетите след първо класиране ученици в първи клас за учебната 2021/2022г. ще започне на 07.06.21г. в 40. СУ, вход „Б“ (служебен вход).

Продължителност на записването - 07.06.21г. – 11.06.21г. (включително):

– от 07.06. до 10.06.21г. -  8:00ч. – 18:00ч.

– на 11.06.21г. – 8:00 – 17:00ч.

Документи за записване:

  1. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГ /детска градина или училище/;
  2. Копие на Акт за раждане на детето;
  3. Заявление генерирано от системата на ИСОДЗ от 40 СУ;
  4. Прилежащи документи изискани от системата на ИСОДЗ.
 - Изображение 1