Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването учениците ще се обучават по следния график от 12 до 30 април:

  • от 1 до 4 клас се обучават присъствено в училище;
  • от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10клас;
  • от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.

Извън посоченият график, учениците се обучават в електронна среда от разстояние (ОЕСР).

 - Изображение 1