Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-14845/12.09.2023 г. и нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения на завършващите средно образование ученици, Ви предостаявме пакет материали, предоставени от НАП.

 

– линкът към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Приложение № 1 – текст на електронно съобщение
  2. Приложение № 2 – материали за социалните мрежи
 - Изображение 1