Facebook
Иновативно екоучилище

Кабинетът е ремонтиран и обзаведен в памет на Васил Дончев (1954-2010 г.),  дългогодишен преподавател по география в училището. Средствата са дарение от неговата майка Мария Каменска. Кабинетът е обурудван с учебни пособия и съвременна мултимедийна техника, позволяваща пълноценнo преподаване и онагледяване на материала. На откриването присъстваха Р. Вангелова, старши експерт по география в РИО София-град, и представители на община Люлин.

Нова телевизия