Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

През есента на 2011 година, бе спечелен проект от СО на стойност 25 000лв. За подобряване на материалната база и условията за обучение на петгодишните деца. Учебната стая е изцяло ремонтирана и обзаведена за нуждите на тази възрастова група. Санитарните помещения на І-я етаж също са ремонтирани и обновени със средства по този проект. В резултат на това училището предоставя една модерна и съвременна база за обучение на най-малките ученици с цел тяхната по-лесна адаптация към училищната среда.