Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

На откриването присъстваха Мивако Токумицу - културно аташе на Япония в България и Стела Живкова - началник отдел "Образование, социални дейности, култура и спорт" в Столична община - район Люлин.