Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

КОНКУРС ЗА „ЕКОКОД”

Уважаеми учители, родители, ученици,

  На 1 ноември - Деня на народните будители, 40 иновативно екоучилище „Луи Пастьор” обявява началото на своята поредна инициатива – Конкурс за създаване на Екокод. Той трябва да демонстрира по ясен, оригинален и творчески начин ангажираността на нашето училище да подобри околната среда.

  През м. октомври нашето училище беше включено в мащабна програма „Екоучилища”. Международната програма на Фондацията за Екологично Образование - ЕКОУЧИЛИЩА, е най-голямата глобална програма за устойчиви училища. Училищата, които преминат успешно през всички стъпки, се награждават със Зелен Флаг – международно признат символ за отлични екологични показатели.

  Една от стъпките е създаването и следването на този Екокод. Формата и структурата му зависят изцяло от Вашето вдъхновение. Той може да е списък с поети ангажименти, акростих, песен/рап, поема. Може да е придружен с илюстрации.

  Конкурсните творби да се предават на г-жа Р. Тенжова - секретар на Екокомитета в срок до 30.11.2022 г. Тържественото награждаване на победителите ще се извърши на юбилейния концерт на училището  по повод 40 години от създаването му през м. март 2023 г.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

 - Изображение 1