Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Във връзка с глобалната тема „Вода”, по която работи тази година екоучилището ни, учениците от 4 д клас с класен ръководител Б. Александрова изработиха изключително интересни проекти. В клуба „Майката Земя - единствена и неповторима” в рамките на НП „Занимания по интереси” те се запознаха с цикличните промени в кръговрата на водата и приложиха наученото в практически дейности. Техните красиви проекти бяха изложени във фоайето на училището.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5