Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Международни проекти

Проект “Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво “ - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект “Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво “

Проект “Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво “ От учебната 2018/2019 година 40СУ Луи Пастьор" има така наречените “енергийни екипи” от ученици. Bridging European and Local Climate Action (BEACON – ФАР) е проект, който насърчава действията в ...
ПроектЕразъм + - 40 СУ "Луи Пастьор" София

ПроектЕразъм +

ПроектЕразъм +
Проект "Коменски" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Проект "Коменски"

Проект "Коменски"
Първа среща в Белгия - Проект "Кoменски" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Първа среща в Белгия - Проект "Кoменски"

Първа среща в Белгия - Проект "Кoменски"
Визита в Испания - Прoект "Кoменски" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Визита в Испания - Прoект "Кoменски"

Визита в Испания - Прoект "Кoменски"
Среща в София - Проект "Кoменски" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Среща в София - Проект "Кoменски"

Среща в София - Проект "Кoменски"
Визита в Германия - Проект "Кoменски" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Визита в Германия - Проект "Кoменски"

Визита в Германия - Проект "Кoменски"
Визита в Турция - Проект "Коменски" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Визита в Турция - Проект "Коменски"

Визита в Турция - Проект "Коменски"
Визита в Полша - Проект "Коменски" - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Визита в Полша - Проект "Коменски"

Визита в Полша - Проект "Коменски"
Еразъм + - 40 СУ "Луи Пастьор" София

Еразъм +

Еразъм +