Facebook
40 СУ "Луи Пастьор" - София
Иновативно екоучилище

Проект "Коменски"

Проект "Коменски" - международен проект по секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот” към Центъра за развитие на човешките ресурси в партньорство с 5 европейски държави: Белгия, Германия, Испания, Полша и Турция. Проектът за Училищно партньорство е на тема `Waterways in Europe: Opportunity or danger?` - „Водните пътища в Европа: възможност или опасност?”.


Финансовата подкрепа, която се отпуска за реализиране на проекта, е в размер на 20 000 евро за 24 мобилности и е за периода от 01.08.2012г. до 31.07.2014г.


Сайт на проекта: http://project-waterways.eu 

Проект "Коменски" - Изображение 1